• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter AM: Høy oppkjøpsaktivitet i UK sannsynlig 2 h

OSLO (Fondene TDN Direkt) Hvis det britiske aksjemarkedet fortsetter å være upopulært blant investorer i andre halvår, noe som virker sannsynlig, kan en vente en hel del mer oppkjøpsaktivitet.

Det skrive Steve Davies, som forvalter Jupiter UK Growth Fund, i et markedsbrev.

Han konstaterer at sentimentet i Storbritannias aksjemarked i øyeblikket er det verste siden 2008, da den britiske banksystemet så ut til å kollapse, og viser til Global Fund Manager Survey fra Bank of America Merrill Lynch. Davies uttrykker forståelse for skepsisen gitt dagens politiske og økonomiske usikkerhet i Storbritannia, men påpeker at dette også betyr at enkelte aksjer har en svært lav verdsetting.

I Jupiter UK Growth Funds portefølje har nå for eksempel nesten 45 prosent av aksjene en P / E på under 10, opplyser sjefen, og legger til at de lave verdiene ikke bare gjelde for bedrifter i vanskeligheter med strukturelt truede forretningsmodeller.

Steve Davies mener at det britiske aksjemarkedet med sin nåværende fokus på resultater har blitt vel nærsynt og straffer selskaper som investerer i dag for å skape vekst og fortjeneste på mellomlang sikt. Forvalterens investeringshorisont er to til tre år og ofte lengre enn det, og Davies sier at han ser mange tilfeller av “verdsettelsesanomalier” for øyeblikket.

Hvis dette svake britiske markedssentimentet vedvarer, som forvalteren holder som trolig, kan oppkjøpsaktiviteten bli høy i andre halvår, mener han.

Blant fondets 37 plasseringer har hele fem enten blitt kjøpt eller mottatt formelle overtakelsesbud siden årsskiftet. Det gjenstår å bli sett om det blir flere.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.