• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Kina interessant på sikt - forvalter

OSLO (Fondene TDN Direkt) Det kinesiske aksjemarkedet har ikke gjort investorene fornøyde så langt i år. Nedgangen har vært bred, men spørsmålet er om det nå igjen har blitt på tide å vende børsblikket mot verdens nest største økonomi. Fondene Direkt har tatt pulsen på Kina med hjelp av Fredrik Bjelland, leder for aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki, som fokuserer på fremvoksende markeder.

Det kan neppe ha unnsluppet mange at Kina og USA er i tottene på hverandre i handelsspørsmål. Fredrik Bjelland påpeker at det er vanskelig å analysere hva dette vil bety på kort sikt, men konstaterer at en full-skala handelskrig selvfølgelig vil være negativt. SKAGEN Kon-Tiki har om lag 15 prosent av porteføljen plassert i Kina, og blant disse oppgis bare logistikkselskap Sinotrans (ca. 1,5 prosent av porteføljen) å være direkte utsatt for handelskrig. Porteføljeteamet mener dog at selskapsspesifikke faktorer i Sinotrans kompenserer for handelsrisikoen.

Fredrik Bjelland. (Kilde: SKAGEN Fonder)

Fredrik Bjelland. (Kilde: SKAGEN Fonder)

Utviklingen på Kinas børser har vært veldig delt så langt i år, der fastlandsbørsene Shanghai og Shenzhen (hvor A-aksjer handles) er ned 18 prosent mens Hongkong er ned 6 prosent. Har fondet noen preferanse med hensyn til de ulike børsene, og hvorfor tror du at utviklingen er så forskjellig?

“Nei, vi fokuserer på selskapene og ikke så mye på hvor de er notert. Det er flere grunner til forskjellene. I utgangspunktet er A-aksjene generelt vurdert høyere enn aksjer i Hongkong, noe som i utgangspunktet gjør dem mer følsom for korrigering. For aksjer som er dobbeltnotert i Shanghai, Shenzhen og Hong Kong, handles A-aksjene med en gjennomsnittlig premie på 18,5 prosent. For det andre har endrede regelverk i Kinas finansindustri, spesielt for strukturerte produkter, hatt en negativ effekt på likviditet i markedet. Dette har medført salgstrykk i mange aksjer.”

Hang Seng Stock Connect China AH Premium Index. Premie / Rabatt for Aksjer Notert i Shanghai / Shenzhen og Hong Kong (H-aksjer). Dagens nivå 118,47 representerer en premie for A-aksjer på 18,5 prosent. (Kilde: Hang Seng indexes)

Hang Seng Stock Connect China AH Premium Index. Premie / Rabatt for Aksjer Notert i Shanghai / Shenzhen og Hong Kong (H-aksjer). Dagens nivå 118,47 representerer en premie for A-aksjer på 18,5 prosent. (Kilde: Hang Seng indexes)

“Det er et spørsmål om ulike likviditetsaspekter. Hongkongbørsen er fortsatt relativt vanskelig tilgjengelig for ‘vanlige’ kinesiske folk. Samtidig er det problematisk shorte enkelte A-aksjer. Kort fortalt kan ikke alle kan kjøpe ‘billige’ aksjen og alle kan ikke selge det ‘dyre’ aksjen. Vi mener at man skal betale lavest mulig pris, og har vært forsiktig med å bygge eksponering til A-aksjer, siden vi mener at verdivurderingene har vært litt for høye.”

Kinas boligmarked har lenge vært omdiskutert og preget av høy spekulasjon, med et stort antall fremvoksende såkalte spøkelsesbyer. Hvordan ser du på dette?

“Jeg har selv bodd i Kina og sett mange spøkelsesbyer og tomme utviklingsprosjekt. Det er helt klart at det spesielt for tre eller fire år siden var et stort problem med et veldig høyt tilbud, spesielt i mindre byer. Dette har blitt betydelig redusert i de senere to årene og tiden mellom ferdigstillelse og salg har gått ned med om lag ett år. Når det gjelder de større byene har ikke problemet vært tomme boliger, men heller at prisutviklingen tidligere har steget mye, i stor grad drevet av spekulasjon. Myndighetene grep inn i 2016 og 2017 og innført nye regler om belåningsgrad og hvor mange boliger en person har lov til å eie. Som en følge av dette ble prisutviklingen avkjølt dramatisk, og er nå på et mer normalt nivå på rundt 2-5 prosent. Markedet er mye sunnere i dag enn det var for et par år siden.”

Tilbake til aksjer. Er det noen spesiell type kinesiske selskap du finner mest interessant?

“Vi ser store muligheter i A-aksjene, som er svært spennende muligheter på lang sikt på områder som forbruker og helseaksjer. Men disse har vært høyt priset de siste årene, så vi har vært tålmodige og heller kjøpt inn mer sykliske selskaper . Et eksempel er airconditionselskapet Gree Electric, som vi tidligere eide da etterspørselssyklusen var veldig sterk. Et selskap vi nylig la til porteføljen er kjøkkenutstyrsprodusenten Robam. Selskapet opplever en nedsykel akkurat nå på grunn av det tregere boligmarkedet, men vi tror på en bedre sluttmarked de neste 12-18 måneder, noe som sannsynligvis vil føre til en oppvurdering av aksjen.”

Den kinesiske teknologisektoren har steget de siste årene. Har dette fanget din oppmerksomhet?

“Det er helt klart en interessant bransje med mye å gå på, men kursene er også generelt høyere enn vi er komfortable med. Vår eksponering mot det kinesiske teknologien er faktisk gjennom Naspers, et sørafrikansk selskap som eier 30 prosent av Tencent. Gjennom det har vi eksponering mot et meget godt selskap, men til en sterkt rabattert pris i forhold til verdien av Naspers eierandel i Tencent versus aksjekursen.”

Til slutt, hva tror du om Kinas utvikling for resten av året? Vil markedene kunne hente seg inn dersom ikke handelskrigen eskalerer fullstendig?

“Forventningene har falt ganske kraftig, men hvis det blir en fullverdig handelskrig, vil det være vanskelig for det kinesiske markedet å stabilisere seg og det vil selvsagt være negativt. Sett bort fra handelskrig har de kinesiske myndighetene begynt å få kontroll over kredittveksten, og den opprydding som pågår nå i det finansielle systemet er veldig positivt på lengre sikt. Banker er nå mer stabil enn før, og med høy direkteavkastning ser de attraktive ut. Jeg tror også at sykliske aksjer har blitt mer interessant etter at de har falt kraftig siden april.”


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER