• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Global: uendret 2.kv, flere porteføljeendringer

OSLO (Fondene TDN Direkt) Selv om risikoen for en eskalerende handelskrig gjør aksjemarkedets kortsiktige utsikter er uforutsigbare, er aksjer fortsatt attraktive for den langsiktige investor.

Det skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen, som forvalter det globale aksjefondet SKAGEN Global, i en kvartalsrapport.

I rapporten fremgår det at forvalterne, basert på diskusjoner med porteføljeselskaper, samt observasjoner fra ulike uavhengige kilder fra hele verden, mener at de grunnleggende økonomiske forholdene forblir ganske sunne.

Fondet var uendret (0,0 prosent) i basisvalutaen norske kroner i juni, noe som var litt bedre enn sammenligningsindeksen (MSCI ACWI NR USD), som falt med 0,9 prosent i norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning -0,7 prosent per 30. juni, mens referanseindeksen er -0,8 prosent i norske kroner. Målt i svenske kroner var fondets utvikling +1,7 prosent i juni og opp 8,9 prosent siden årsskiftet.

SKAGEN Globals beste og verste porteføljebidrag i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Globals beste og verste porteføljebidrag i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets tre største bidragsytere målt i absolutt avkastning var i andre kvartal Microsoft, Capgemini og Intercontinental Exchange (ICE).

Microsoft, som i syv år rapporteres å ha vært en vinneraksje i SKAGEN Global, fortsetter å dra nytte av vekst innen nettsky og handles fremdeles til en rabatt sammenlignet med forvalternes verdsettelse.

Capgemini er et fransk teknologiselskap som har hatt fordel av den globale digitaliseringsbølgen, og bak aksjens sterke utviklingen sies det å ligge solid gjennomføringsevne.

Den amerikanske børsoperatøren ICE genererer store mengder data som er svært attraktivt for et bredt spekter av aktører i finansmarkedene, skriver forvalterne, som slår fast at dette bidrar til robustheten i ICE sin forretningsmodell. Selskapet er en av fondets kjernebeholdninger, og porteføljeteamet mener at aksjens langsiktige utsikter ser veldig lovende ut på grunn av den lave verdsettelsen.

Blant de mindre vellykkede beholdningene i andre kvartal var IRSA, 3M og Samsung Electronics.

Der argentinske konglomeratet IRSAs fall var ifølge forvalterne i tråd med det svake aksjemarkedet i Argentina og dets skrantende økonomi, som tvang landet til å søke en finansieringsavtale på 50 milliarder dollar fra IMF.

Når det gjelder nedgangen i 3M peker porteføljeteamet på bekymringer knyttet til verdenshandelen, og noterer at selskapet i første kvartal nedjusterte sine salgsprognoser for 2018, men at ledelsen senere indikerte at virksomheten nå utvikler seg i tråd med forventningene.

Sørkoreanske Samsung Electronics falt da investorer sikret gevinst etter en sterk utvikling i Memory Space, skriver porteføljeteamet, men understreker at aksjen forblir en kjernebeholdning i fondet.

SKAGEN Globals ti største investeringer per 30. juni. Porteføljen består av 43 selskaper og de ti største tilsvarer 43 prosent av beholdningen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Globals ti største investeringer per 30. juni. Porteføljen består av 43 selskaper og de ti største tilsvarer 43 prosent av beholdningen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Global tok fire nye posisjoner i det andre kvartalet: Mastercard, Moody’s, Tyson Foods og UPM Kymmene. Når det gjelder de tre første har Fonder Direkt tidligere skrevet om bakgrunnen for investeringene, i en tekst der ansvarlig forvalter Knut Gezelius deler sitt syn på de globale handelsspenningene:

http://www.direkt.se/aktuellt/skagen-global-godt-forberedt-pa-handelskrig-forvalter/

Den finske skogsbaserte bioindustrilederen UPM-Kymmene er hentet inn i porteføljen som en kontrærposisjon, skriver forvalterne. Selskapet, ledet av en meget erfaren ledergruppe og et styre kjent for god kapitalallokering, sies å bevege seg bort fra den fallende forretningsområdet trykkpapir, og i porteføljeteamets base case-scenario har aksjen en oppside på over 35 prosent.

I løpet av andre kvartal ble tre posisjoner avhendet, der alle presterte bra, men forvalterne mente at aksjene ikke lenger var spesielt lavt verdsatt.

Dette var den danske bryggerigiganten Carlsberg og de to nederlandske selskapene DSM og Philips. I tillegg ble det gjort en rokade, der en del av kapitalen ble flyttet fra posisjonen i CK Hutchison Holdings til CK Asset Holdings. Begge disse er velstyrte konglomerater kontrollert av Li-familien, skriver forvalterne.

Også det amerikanske eiendomsinvesteringsfondet Columbia Property Trust avhendes, etter tre år, ettersom forvalterne ser en tynn utvikling i distribusjon av kontantstrøm til aksjonærene.

Til slutt solgte fondet i andre kvartal sine beholdninger i den sørkoreanske bilprodusenten Hyundai Motor og det tyske industrikonglomeratet ThyssenKrupp, med begrunnelsen at det ikke lenger er åpenbart at det er en prioritert oppgave for bedriftene å skape verdier for sine aksjonærer.

SKAGEN Globals portefølje er attraktivt verdsatt, med et vektet gjennomsnittlig fremtidig P/E-tall på 14,1 for investeringene og en potensiell oppside på 29 prosent, skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.