• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Focus: flertallet av porteføljeendringer i 2 kv

Oslo (Fondene TDN Direkt) Andre kvartal har begynte sterkt for de fleste av SKAGEN Focus-eierposter, men den generelle stemningen i markedet endret seg drastisk til det verre som følge av giftig kombinasjon av italienske valgresultatet og økt handel krigsretorikk fra Donald Trump.

Det forklarer fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris i en kvartalsrapport.

Forvalterne konstaterer at den dystrere stemning som oppsto i andre kvartal, hovedsakelig påvirket produksjon, spesielt bilindustrien, samt selskaper med en opplevd risiko knyttet til eurosonen offentlige finanser.

Jonas Edholm og David Harris mener at dette har skapt det som kan vise seg å være (i tilfelle en uttalt lavkonjunktur kan unngås) en midlertidig feilprising i de fleste sektorer. Forvalterne skrive at Donald Trump “America First policy” og tilhørende tiltak har gitt drastisk lavere verdsettelser av aksjer, spesielt de utenfor USA med sykliske innslag, til nivåer SKAGEN Focus mener er attraktive.

I juni noterte Skagen Focus en nedgang på 3,4 prosent i basisvalutaen norske kroner, som var svakere enn referanseindeksen (MSCI ACWI NO USD) som sank 0,9 prosent, i kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning -2,5 prosent pr 30. juni, mens referanseindeksen er -0,8 prosent i norske kroner.

SKAGEN Focus beste og verste bidragsgiver til avkastningen i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Focus beste og verste bidragsgiver til avkastningen i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

De politiske vanskligheten i Italia har hatt en negativ innvirkning på fondets beholdninger i landet. Telecom Italia og Unicredit var blant de verste bidragsgiverne i andre kvartal. Etter kursfall handler disse to aksjene nå på svært billige nivåer, og SKAGEN Focus har økt sin posisjon i Telecom Italia i kvartalet, skriver forvalterne.

Selskapet føler seg presset til å forbedre sin kapitalallokering fra aktivistinvestoren Elliott, som også har presset på for en spin-off av det faste nettverket senere i år, opplyser fondsteam, som mener at Telecom Italia-aksjen, fra en summen-av-delene-perspektiv, tilbyr en oppside på over 50 prosent konservativt beregnet.

Etter en kraftig økning i år, solgte SKAGEN Focus sin posisjon i det amerikanske skifergassprodusenten Whiting Petroleum på forvalternes kursmål, som har redusert fondets energieksponeringen betydelig.

Beholdningen i Fila Korea er også avhendet da aksjekursen er doblet siden årsskiftet og handler nå til fondets kursmål. I tillegg har småbedriftsfirmaet Village Supermarket blitt solgt etter en rask, men betydelig oppgang. Til slutt, med hensyn til aksjesalg, nemnes de sydkoreanske sementselskapene Hanil Cement og Asia Cement, som begge har steget betydelig siden posisjonene ble tatt i september 2017.

Som en erstatning for de solgte selskapene har en rekke nye posisjoner blitt tatt i tråd med fondets investeringsprosessen, skriver forvalterne, som i løpet av kvartalet etter hvert begynt å skalere opp fondet i den tyske detaljhandel og engros-kjeden Metro, den sørkoreanske farge- og byggevareprodusenten KCC og den tyrkiske konglomeratet KOC Holdings.

Fondet har også nylig økt sin eksponering mot råvaresektoren gjennom å investere i Canada-noterte Ivanhoe Mines, som har eiendeler (hovedsakelig kobber) i Sør-Afrika, hovedsakelig i Den demokratiske republikken Kongo. SKAGEN Focus eksponering mot materialsektoren har før dette vært historisk lav siden begynnelsen av 2017, da fondet sluttførte flere lønnsomme investeringer som South 32 og First Quantum, skriver forvalterne. Ivanhoe Mines eier noen av de mest attraktive ikke-utbygde kobberressurserne globalt, og tilbyr et betydelig oppsidepotensial siden disse vil bli utviklet og kommersialisert, skriver porteføljeteamet, som mener at en økt verdsettelse av aksjen skal skje i takt med at selskapet nærmer seg produksjonsfasen 2019/2020.

Ved utgangen av andre kvartal 2018 besto SKAGEN Focus av 34 porteføljebeholdninger, hvorav mer enn halvparten var investert i små og mellomstore selskaper. De ti største posisjoner, som står for 44 prosent av fondets midler, er ifølge forvalterne betydelig undervurdert og har et selskapsspesifikke potensialet til å bli reverdsatt til Skagen Focus’ kursmål på 2-3 års sikt

SKAGEN Focus ti største eierposter per 30. juni 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Focus ti største eierposter per 30. juni 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER