• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Insight: ser trend økt aksjeaktivisme over hele verden

Oslo (Fondene TDN Direkt) Aktivistinvestorer har hatt en tøff start på året, og SKAGEN Insight hadde lavere avkastning enn det brede markedet i andre kvartal. Fondet har imidlertid begynt å utvikle seg bedre enn toppaktivistfondene, og med den nåværende positive transformasjonsprosessen i porteføljen er det grunn til å være forventningsfull på mellomlang sikt.

Det opplyser Tomas Johansson, som forvalter aktivitetsskyggenfondet SKAGEN Insight, i kvartalsrapport.

I juni noterte fondet en nedgang på 1,4 prosent målt i norske kroner, som var svakere enn den sammenligningsindeksen (MSCI World NR USD), som falt 0,4 prosent i norske kroner. Fra årsskiftet er fondets avkastning -8,2 prosent per 30. juni, mens referanseindeksen er +0,1 prosent i norske kroner.

SKAGEN Insights beste og verste bidragsgivere til avkastningen i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Insights beste og verste bidragsgivere til avkastningen i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fonder)

Det beste avkastningsbidraget til fondet kom i løpet av andre kvartal fra Ericsson og Hudson’s Bay. Ericsson har utviklet seg godt siden selskapet rapporterte tall for første kvartal, som ifølge noen investorer markerte vendepunktet for selskapet, skriver Tomas Johansson. SKAGEN Insight ønsket velkommen denne utviklingen og har passet på å redusere sin beholdning i Ericsson, som fortsatt er et av fondets største selv etter salget.

I løpet av onsdag rapporterte Ericsson for andre kvartal og igjen ble aksjene belønnet med en kraftig kursoppgang.

Den relativt nye eierposten Hudson’s Bay utviklet seg veldig bra i andre kvartal og steg over 30 prosent. Til tross for dette mener porteføljeteamet at selskapet forblir undervurdert, siden det har eiendeler verdsatt til tre ganger så mye som Hudson Bays markedsverdi, ifølge Thomas Johansson. Forvalteren peker på aksjonærpress for å vise selskapets verdi er større enn noensinne, etter at nåværende aktivist i et nyhetsbrev publisert sent i juni uttrykte at det haster med en endring.

Hertz og Eltel var fondets svakeste eierandeler i andre kvartal. Tomas Johansson uttrykker SKAGEN, til tross for svak kurs for begge selskapene, er positive til disse to situasjonene, og endringene som skjer i Hertz og Eltel.

Fondets relative svakheten i kvartalet, forklarer Tomas Johansson til investorer med å systematisk unngått eksponering mot aktivistsituasjoner, som følge av økt usikkerhet i markedet i form av for eksempel handelsspenninger mellom USA og Kina, samt politisk usikkerhet i Italia. Kortsiktige investorer ønsker ikke å ta sjansen på å se disse selskapenes evne til positiv endring når aksjemarkedene er urolige, påpeker forvalteren, som imidlertid har en annen tilnærming.

Tomas Johansson skriver at SKAGEN er overbevist om at aktivistinvestorer vil fortsette å lykkes med å skape meravkastning ved å presse for positiv selskapsendring. SKAGEN ser en trend om at aksjeeieraktivisme fortsetter å styrke seg i verden, og at antall aktivistkandidater øker med 15 prosent i løpet av tolv måneder for første halvdel av 2018.

Forvalteren noterer seg at den svake porteføljens utvikling resulterte i at beholdningene er enda mer undervurderte enn i begynnelsen av året, til tross for at de grunnleggende trendene fortsatt er positive. Dette har fått SKAGEN Insight til å handle i forhold til å øke beholdningen av aksjer har falt uforholdsmessig og redusere i selskaper der kursen har tålt uroen godt, ifølge forvalteren.

SKAGEN Insights ti største aksjeposter per 30. juni 2018. (Kilde: SKAGEN Funds)

SKAGEN Insights ti største aksjeposter per 30. juni 2018. (Kilde: SKAGEN Funds)

Gjeldene verdsettelse av SKAGEN Insights portefølje, skriver Tomas Johansson at rabatten på normalisert fortjeneste er høy mot det brede markedet, og at det er en god oppskrift på langsiktig meravkastning. Spesielt fordi globalisering av aksjonæraktivisme forventes å fortsette uforminsket i 2018.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.