Fidelity: minsker i Vostok New Ventures

Oslo (Fondene TDN Direkt) Kapitalforvalteren Fidelity har solgt aksjer i investeringsselskapet Vostok New Ventures og eierandelen til begge de to Fidelity-kontrollerte selskapene er nå under 5 prosent, med tanke på aksjekapital og stemmegivning.

Det fremkommer av en flaggemelding.

FMR Co, Inc eier nå 3,87 prosent av aksjekapitalen og FMR Investment Management (UK) Limited innehar 4,996 prosent.

Fidelity eier således 8,87 prosent av aksjekapitalen i Vostok New Ventures og den rapporterte minskingen skjedde fra nivået 9,50 prosent.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER