Fondene: statlige kinesiske fond ønsker å investere hjemme - BN

Oslo (Fondene TDN Direkt) Kinas statliga investeringsfond, China Investment Corporation (CIC), med eiendeler tilsvarende 941 milliarder dollar, ønsker tillatelse for første gang å investere i innenlandske aksjer og obligasjoner, rapporterer Bloomberg News, med henvisning til kilder.

Fondet forsøker å få slutt på begrensningene på investeringsmandatet sitt, nå som Kinas regjering har begynt å iverksette tiltak for å åpne opp sine finansielle markeder. CIC har lagt grunnlaget for en søknad til staten, for å få lov til å investere i det innenlandske kapitalmarkedet, ifølge kildene.

Om fondet gis tillatelse til å investere på hjemmebane ville det tillegge en kjøper med store ressurser på et tidspunkt da Kinas aksje- og obligasjonsmarkeder er under press fra handelskonflikten med USA, en nedgang i økonomien og høy bedriftsgjeld.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER