• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Global: Godt forberedt på handelskrig - forvalter

Til tross for at USA og Kina ser ut til å ha tatt de første stegene mot en handelskrig kan aksjer fortsatt anses å være attraktivt for den langsiktige investoren. SKAGEN Global er vel forberedt på å håndtere turbulensen som kan oppstå fremover.

Det forklarer det globale fondet SKAGEN Globals forvalter Knut Gezelius i en nyhetsoppdatering.

Forvalteren skriver at opptrapping av trusselen til en reell handelskrig er forventet å ha globale konsekvenser, med dyrere leverandørkjeder som gir høyere kostnader for bedrifter og dyrere produkter for forbrukerne. Knut Gezelius bekrefter at dette vil påvirke de globale aksjemarkedene, men understreker at til tross for en uforutsigbar situasjon er det attraktive investeringsmuligheter på lang sikt.

“Handelskrig har vært på vei i lang tid. / … / Denne typen uro gir muligheter for aktive aksjeplukkere. SKAGEN Global har et ubegrenset investeringsmandat som tillater oss å søke etter, og kjøpe, aksjer i undervurderte selskaper nesten hvor som helst i verden”, forklarer Knut Gezelius.

Forvalteren understreker videre at det faktum at nesten alle frykter en handelskrise, betyr at porteføljeteamet kan lykkes med å finne kvalitetsselskaper til enda lavere priser. I det lange løp vil det lønne seg, selv om det kan bety noen turbulens på kort sikt, legger han til. Som et ledd i å kunne dra nytte av plutselige muligheter i aksjemarkedet, oppgis SKAGEN Global de siste seks månedene å ha styrket sitt utvalg av porteføljekandidater, for å reagere raskt hvis attraktive inngangsnivåer oppstår fremover.

Gjeldende SKAGEN Globals portefølje rapporterer Knut Gezelius at tre amerikanske selskaper er blitt kjøpt i andre kvartal: Mastercard, Moody’s og Tyson Foods. I Mastercard sitt tilfelle er investeringstesen at selskapet drar nytte av et strukturelt globalt skifte fra kontanter til elektroniske betaligner (noe som iblant omtales som “war on cash” i fremfor alt amerikansk finansmedia). Moodys oppgis å operere i et oligopolistisk marked og forventes å dra nytte av økt finansiering gjennom obligasjoner i fremvoksende markeder i fremtiden. Kyllingenprodusent Tyson Foods, som tidligere har vært et inventar i SKAGEN Global, har sett aksjeprisen falle som følge av kortsiktig støy, skriver Knut Gezelius, og han peker på at den langsiktige proteintrenden og evnen til å opprettholde gunstige priser for kylling virker intakt.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER