Morningstar Rating: Registrerte oppjusteringer

Oslo (Fondene TDN Direkt) Følgende fond har fått sin Morningstar Rating oppjustert:

Fond               Ny        Tidligere 

Nordnet Superfonden Sverige    3         2     

Odin Sverige           3         2     

Öhman Etisk Index Sverige     3         2     

Dette fremgår av en oppdatering i Morningstars database.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER