Morningstar Rating: Registrerte nedjusteringer

Oslo (Fondene TDN Direkt) Følgende fond har fått sin Morningstar Rating nedjustert:

Fond                 Ny       Tidligere 

Didner & Gerge Småbolag        3       4     

SEB Micro Cap             4       5     

Spiltan Aktiefond Investmentbolag   4       5     

Dette fremgår av en oppdatering i Morningstars database.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.