• OPPDRAGSARTIKKEL

Coeli Frontier Markets: Undervekt i Argentina bidra til oppgang

Oslo (Fondene TDN Direkt) Argentina gjennomgår en tøff periode med økonomisk uro, med en vedvarende høy inflasjon som har ledet til en kraftig fallende valuta samt urovekkende høy reporente.

Det fremkommer av en kommentar fra Hans-Henrik Skov og James Bannan, som forvalter aksjefondet Coeli Frontier Markets.

Fondet gikk klart bedre enn sin sammenligningsindeks (MSCI Frontier Markets NR USD) i juni, med en oppgang på 0,1 prosent sammenlignet med indeksen, som omregnet i fondets basisvaluta, svenske kroner, sank 2,3 prosent. Siden årsskiftet har Coeli Frontier Markets steget 4,3 prosent pr 30. juni, mens sammenligningsindeksen falt 2,6 prosent.

Som en grunn til fondets relative meravkastning nevner forvalterne en undervekt i Argentina (5 prosent eksponering mot 18 prosent for indeksen). Landets aksjemarked falt hele 24 prosent i juni og fondets argentinske innhold Banco Macro tapte 25 prosent, skriver forvalterne, som konstaterer at Argentina var fondets dårligste marked i juni. Banco Marco har dog innledet juli meget sterkt, med en oppgang på 18,7 prosent hittil.

Avslutningsvis skriver Hans-Henrik Skov og James Bannan at de ser risiko for at Argentinas reformprogram kan komme til å bli satt i fare av uroen som landet er i ferd med å oppleve.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER