Pinpoint AM: Hedgefondforvalteren tror på avtale USA/Kina

Oslo (Fondene TDN Direkt) Den eskalerende handelsdisputten gjorde at hedgefondforvalteren Pinpoint Asset Management tidligere i år minsket sin risikoeksponering. Nå posisjonerer Pinpoint seg for enighet mellom USA og Kina.

Det rapporterer Yahoo Finance.

“Det trolige scenarioet er at handelsspenningene mellom og USA og Kina leder til en handelsavtale, først og fremst som følge av at Kina gir etter”, sier Pinpoint AMs IR-sjef Jennifer Wong.

Blant trolige kinesiske etterkommelser nevner Jennifer Wong lavere skatt på bilimport, tillatelse av større eierskap av finansielle foretak samt bedre beskyttelse mot immaterielle rettigheter. Kinesiske embetsmenn har allerede gjort løfter på disse områdene, skriver Yahoo Finance.

Pinpoint oppgis å ha tatt korte posisjoner i kinesiske bilprodusenter og innenlandske foretak som inngår i disse leverandørkjedene, sier Jennifer Wong, som legger til at hedgefondforvalteren har tatt terminposisjoner for å beskytte seg mot en ytterligere svekkelse av kinesiske yuan.

Om en handelskrig tross alt blir en realitet tror Pinpoint at Kina kommer til å bruke sin valuta som en måte å forsvare seg på, sier Jennifer Wong, angående hvorfor Pinpoint har valgt å hedge sin kinaeksponering.

Blant de lange posisjonene Pinpoint har tatt i Kina er reisetjenesteselskaper inklusive flyselskaper og budsjetthotell-kjeder, basert på oppfatningen om at ett stort antall kommende pensjonister kommer til å støtte kinas reiseindustri.

Hedgefondforvalterens multistrategifond steg 9,4 prosent under første halvår og noterte i juni den sekstende rake måneden med oppgang. Pinpoints Kinafond og plussfond, som bruker en lang/kort-aksjestrategi, har økt med 3,1 respektive 1,0 prosent, ifølge Jennifer Wong.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER