Öhman: vil få bedrifter til å påvirke sine bransjenettverk

Oslo (Fondene TDN Direkt) Gjennom medlemskap i ulike bransjenettverk risikerer selskaper å indirekte motarbeide sine egne uttalte klimaambisjoner.

Det bemerker kapitalforvalteren Öhman, noe som fremgår i en artikkel på internettsiden ” Aktuell Hållbarhet”.

Öhmans sjef for ansvarlige investeringer, Fredric Nyström, framholder at ett problem er at selskapene ofte ikke vet hva bransjenettverkene gjør med sine medlemmers penger og at selskapenes indirekte klimapåvirkning kan være negativ uten deres medvitenhet.

“I vårt perspektiv er det sånn at selskapets nettobidrag, det vil si pluss og minus for hva et selskap gjør i klimaområdet, ofte er negativt om man veier inn disse aspektene i selskapenes klimaarbeid. Mange selskaper har kommet langt når det gjelder produksjon og produksjonsutvikling fra et klimasynspunkt men man glemmer ofte bort disse aspektene”, sier Fredric Nyström

Öhman har nå innledet et treårig prosjekt for å gjennom aktivt eierskap stoppe selskaper fra å drive lobbyvirksomhet mot klimamål. Kapitalforvalteren oppgir at de planlegger å oppfordre utvalgte selskaper til å se over sine rutiner for medlemskap i bransjenettverk. Ambisjonen dog ikke nødvendigvis å få selskapene til å forlate disse nettverkene, men snarere vil Öhman oppmuntre foretakene til å gjennom sine medlemskap påvirke hvilke spørsmål som stilles.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER