Placera:minsker aktiviteten, tar inn MS INVF Global Opportunity

Oslo (Fondene TDN Direkt): Det dårlige børs- og handelsklimaet gjør at Placera ytterligere nedjusterer aksjeeksponeringen, nå fra 45 til 40 prosent. Samtidig erstattes Storebrand Global Multifactor med MS INVF Global Opportunity.

Det fremgår av Placeras artikkel “Köpvärda fonder i sommar”.

Fondsredaktør i finansmediet Placera, Pär Ståhl, konstanterer at Trump-drevet geopolitisk uro preget første halvår og at fondsåret hittil har budt på mange overraskelser og plutselige endringer.

Han bemerker også at den meravkastningen som noteres i svenske kroner for de fleste store aksjeregionene i stor grad kan spores til at dollaren har styrket seg nesten 10 prosent mot svenske kroner så langt i år. Dette gjør det ifølge redaktøren lett å villedes av at de globale børsene går bra, når det i bunn og grunn er valutaeffekter, og ikke underliggende positiv avkastning som ligger bak oppgangene.

Placeras strateg Pekka Kääntä har, gitt det vanskelige børsklimaet med risiko for eskalerende handelskonflikter, vanskelig for å se “triggere” for aksjemarkedet i det korte perspektivet og har senket aksjevekten i Placeras allokeringsforslag fra 45 til 40 prosent. For de resterende 60 prosentene forslår strategen at 35 prosent plasseres i renter eller kontanter, 5 i råvarer og 20 i alternative investeringer. Det skriver han i en separat markedskommentar.

Pär Ståhl velger å plukke bort Storebrand Global Multifactor fra fondsporteføljen til fordel for det aktivt forvaltede fondet MS INVF Global Opportunity. Fondet går under kategorien “globale vekstselskaper” og har historisk levert en god risikojustert avkastning, skriver Pär Ståhl.

Kristian Heugh har ledet fondet siden 2010, støttet av Morgan Stanley Investment Managements globale vekstmarkedsteam.

MS INVF Global Opportunity oppgis å bestå av 32 aksjer med en helning mot store vekstselskaper (den største plasseringen, Amazon, er et bra eksempel på dette).

Placera mener at fondet, som de siste tre årene har hatt en avkastning på 83 prosent og dermed har slått gjennomsnittet i kategorien på 32 prosent, har bra forutsetninger for å overprestere i et fortsatt rotete børsklima.

Placeras valg om sommeren:

Fond                      Risikonivå

Länsförsäkringar Japan Indexnära        Høyeste    

Handelsbanken Amerika Småbolag         Høyere     

Handelsbanken Nordiska Småbolag         Høyere     

Morgan Stanley Inv. Fund Global Opp.      Høyere     

Swedbank Robur Ny Teknik            Høyere     

Swedbank Robur Access Mix            Medium     

Sensor Sweden Select              Medium     

Carnegie Strategifond              Medium     

Spiltan Räntefond Sverige            Lav      

Atlant Stability                Lav   

Risikonivået er satt av Placera og anbefalingene gjelder på seks måneders sikt, med reservasjon om at Placere ser over og kan bytte ut fondene i forbindelse med månedsskiftet.

Link til Placeras fondenetips: https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/07/02/kopvarda-fonder-i-sommar.html


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER