Fondene: russisk utbyttesessong støtter markedet - forvalter

Oslo (Fondene TDN Direkt): Til tross for bekymringer om global handelskrig klarte det russiske aksjemarkedet seg ganske bra i juni, støttet av en sterk oljepris, og var i utgangspunktet uendret i svenske kroner. En ny pensjonsreform, som betyr en betydelig høyere pensjonsalder, vil gi store besparelser for det russiske pensjonsfondet og økt arbeidskrafttilbud. Når det gjelder sanksjoner, er det ikke noe nytt å rapportere.

Dette skriver forvalter Fredrik Colliander i Carnegie Russlandfond, i en nyhetsoppdatering om landets investeringssituasjon.

Forvalteren retter oppmerksomhet mot president Putins årlige tv-spørreskjema med nasjonen, holdt i juni. Presidenten sies å ha gitt ros for stabiliteten man har oppnådd til tross for vanskelige forhold, samtidig som han uttrykker skuffelse over den lave vekstraten.

En uttalelse om statens rolle i økonomien kan være interessant for investorer å se på. Putin skal ha uttalt at ingen nasjonaliseringer er å vente, ettersom han anser det som skadelige for økonomien.

Fredrik Colliander viser til at den russiske utbyttesesongen, som i stor grad er konsentrert i sommermånedene, begynte i juni, og mener dette vil gi støtte til det russiske aksjemarkedet i løpet av sommeren, da de russiske utbyttene er svært høye.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER