• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Fondene: etablerer en felles plattform med Storebrand AM

Oslo (Fondene TDN Direkt) Skagen Fondene og Storebrand Asset Management (SAM) vil fra 1. juli dele plattform for IT-drift, utvikling og support for finansielle tjenester, transaksjonsbehandling, kunderegistrering, fondsregnskap, fondpriser og verdipapiradministrasjon. I tillegg overtar SAM forvaltningsansvaret for Skagens rentefond fra 1. september.

Dette fremgår av en nyhetsoppdatering fra Skagen Fondene.

Skagen, som siden 2017 har vært en del av Storebrand-konsernet, vil fortsette å være en uavhengig fondsforvalter, skriver Skagen Fondene, og gjør det klart at forskjellen med en felles systemplattform vil være at Skagen-kunder i fremtiden vil ha tilgang til et bredere produkttilbud og et større utvalg av finansielle tjenester.

SAM overtar som nevnt ansvaret for Skagen-fondene fra 1. september, og mer spesifikt gjelder det fondene Skagen Tellus, Skagen Avkastning og Skagen Høyrente.

Skagen Fondene skriver videre at aksjonærene ikke vil merke endringen, da fondene fortsatt forvaltes som uavhengige fond under Skagens merkevare og at aksjonærene vil fortsette å motta nyhetsbrev, månedlige rapporter og invitasjoner til aktuelle kundemøter.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER