Jupiter European Growth: +8,5% i april, forsetter å slå indeks2020-05-15 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): De globale aksjemarkedene har trosset katastrofale makrostatistikker ved hjelp av enorme stimulanser fra sentralbanker over hele verden. Imidlertid betyr det strenge regelverket fra ECB at økonomisk støtte til europeiske økonomier kan bli forsinket. Dette skriver forvalterparet Mark Nichols og Mark Heslop i en månedlig kommentar for Jupiter European Growth Equity Fund. Jupiter…

Les mer…


Jupiter Dynamic Bond: +2,5% i april, økt i defensive IG2020-05-15 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Det globale obligasjonsfondet Jupiter Dynamic Bond hadde en avkastning på 2,5 prosent i april, samtidig steg referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) med 3,3 prosent på samme tid. Så langt i år har fondet hatt en avkastning på 0,3 prosent, mens referanseindeksen har falt 5,0 prosent. Prosentene er i euro. Dette fremgår av fondets månedlige kommentarer, fra…

Les mer…


Jupiter Global Absolute Return: +1,65% i april, Tesla-short fortsetter å tynge2020-05-15 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Dyre vekstaksjer overpresterte mot billige verdiaksjer i april, og det var bemerkelsesverdig at gullprisen gikk i samme retning. Dette skriver fondsforvalter James Clunie i en månedlig kommentar for Jupiter Global Absolute Return Equity Hedge Fund i april. Fondet falt 0,6 prosent i løpet av måneden, mens referanseindeksen (LIBOR 3 måned EUR) sto på 0,0 prosent. Fondets resultat…

Les mer…


Skagen Kon-Tiki: +7,4% i april, "fortsatt usikre tider"2020-05-13 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Da investorenes fokus dreide seg fra Covid-19 og mot de finanspolitiske og pengepolitiske stimulansene som ble lansert, hentet de globale aksjemarkedene seg opp igjen. Det konstaterer fondsforvalterene Cathrine Gether og Fredrik Bjelland i en månedlig rapport for vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki for april. Fondet steg med 7,4 prosent i løpet av måneden, mens referanseindeksen…

Les mer…


Skagen m2: +2,8% i april, eiendom mer attraktivt nå etter korreksjon2020-05-13 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Eiendomsfondet Skagen m2 steg 2,8 prosent i april, mens referanseindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) steg med 5,2 prosent, begge i svenske kroner. Fondet er dermed ned 19,6 prosent så langt i år, mens referanseindeksen har falt 17,0 prosent. “Volatiliteten fortsatte inn i april som et resultat av usikre utsikter til pandemien, mens noen land lettet virusbegrensningene og…

Les mer…


Skagen Global: +6,4% i april, Microsoft beste bidragsyter2020-05-13 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Aksjefondet Skagen Global steg 6,4 prosent i april, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) steg med 8,3 prosent. Dermed har fondet falt 6,0 prosent siden årsskiftet, noe som er litt bedre enn referanseindeksen, som har falt 8,6 prosent. Dette fremgår av en månedlig rapport og er tall i svenske kroner. Fondsforvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen bemerker i rapporten…

Les mer…


Skagen Focus: +14,2% i april, Roxgold største eierandel etter oppgang2020-05-11 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Skagen Focus steg med 14,2 prosent i april mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) steg med 8,3 prosent. Hittil i år pr 30. april har fondet falt med 22,1 prosent, samtidig som at referanseindeksen har falt med 8,6 prosent. Samtlige prosentsatser er i svenske kroner. Det fremgår av en månedsrapport der fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris…

Les mer…


Sharing Alpha: Nordea Emerging Stars nytt blant topprangerte fond2020-05-07

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for april. Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert. Ved sammenstilling tar Sharing…

Les mer…


Sharing Alpha: Flere endringer i hedgefondtoppen2020-05-07

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for april. Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert. Ved sammenstillingen tar Sharing…

Les mer…


Sharing Alpha: Beste fond i 45 kategorier i henhold till brukere2020-05-07

(Fonder Direkt): Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere fra 74 land rangerer fond og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for april. Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert. Ved sammenstillingen tar Sharing Alpha…

Les mer…