Skagen Insight: +0,6% i okt, opprettholdelse av aktivistsegmenter kommer til å overprestere over tid2019-11-13 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Insight returnerte 0,6 prosent i oktober, mens referanseindeksen (MSCI World NR) økte 0,7 prosent (begge i svenske kroner). Fondet har dermed klatret 21,3 prosent i 2019, samtidig som at indeksen har steget 31,1 prosent. Dette fremgår av en månedsrapport med kommentarer fra fondsforvalteren Tomas Johansson, som meddeler at aktivistskyggefondet Skagen Insight ser…

Les mer…


Skagen Focus: "Mye indikerer fortsatt rotasjon til verdi"2019-11-13 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Skagen Focus økte med 0,2 prosent i løpet av måneden, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD, SEK) steg med 0,9 prosent. Siden årsskiftet er fondet opp 22 prosent og referanseindeksen har økt med 29,8 prosent i samme periode. Dette rapporteres av fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris i en månedlig rapport for oktober. Fondets mest positiva og…

Les mer…


Skagen m2: Enda en sterk måned, +1,3% for eiendomsfondet2019-11-13 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Det globale eiendomsfondet Skagen m2 steg 1,3 prosent i løpet av oktober, og er med dette opp 29 prosent siden årsskiftet (begge i basisvalutaen SEK), og sammenlignet med henholdsvis 0,5 og 22,6 prosent for sammenligningsindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) under samme perioder. Det rapporterer forvalteren Michael Gobitschek i en månedsrapport for fondet. Fondets beste og…

Les mer…


Skagen Global: -0,6% i oktober, Baxter, Hiscox og McDonald's falt2019-11-12 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Global aksjer steg svakt i oktober, men Skagen Global aksjefond falt 0,6 prosent, og underpresterte dermed referanseindeksen (MSCI AC World), som var opp 0,9 prosent. I fondets kvartalsrapport skriver forvalteren Knut Gezelius at fondets årlige avkastning er 33,6 prosent, som er høyere enn referanseindeksen (MSCI AC World) som har returnert 29,8 prosent hittil i år. Skagen Globals…

Les mer…


Skagen Kon-Tiki: +1,0% i oktober, forventer fortsatt volatilitet2019-11-12 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Skagen Fondenes vekstmarkedsfond Kon-Tiki steg 1,0 prosent i oktober, som var “en måned med fornyet optimisme hjulpet nok en gang med mykere pengepolitikk”. Dette fremgår av fondets månedlige rapport, der referanseindeksen (MSCI EM NR) steg med 2,2 prosent. Skagen Kon-Tiki har hittil i år hatt en økning på 16,3 prosent, mens referanseindeksen har steget med 19,9 prosent. Alle…

Les mer…


Sharing Alpha: Vontobel Emerging Markets inn i topper listen i oktober2019-11-07

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsaktører fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for oktober. Den første listen viser hvilke fond som har den høyeste gjennomsnittsvurderingen, hvor mange brukere som har rangert, og om fondets gjennomsnittlige rangering har beveget seg opp, ned eller uendret fra forrige…

Les mer…


Sharing Alpha: Begrensede endringer i hedgefondtoppen2019-11-07

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for oktober. Nedenfor er en liste over hedgefondene med høyest gjennomsnittlig rating på en fem-punkts skala, antall brukere som har sendt inn rangeringer og om rangeringen har beveget seg opp, ned eller er uendret…

Les mer…


Sharing Alpha: Jupiter European Growth blant fond med høyest rating i 43 kategorier2019-11-07

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsaktører fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for oktober. Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert. Ved sammenstillingen tar Sharing…

Les mer…


ODDO BHF Artificial Intelligence: +3,1% i okt, Twitter skuffet2019-11-07 OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 3,1 prosent i oktober (basisdollar) og har dermed økt med 14,8 prosent siden fondets startdato, 16. januar 2019. I svenske kroner er de tilsvarende tallene 1,1 og 22,9 prosent. Referanseindeksen (MSCI World NR USD i SEK) har steget med 0,5 og 22,4 prosent i samme tidsperioder. Fondets fem største aksjeposter…

Les mer…


Skagen Fondene: Påvriker bærekraft gjennom aktivt eierskap2019-11-04

Å investere i bærekraft blir mer og mer populært, og så langt i år utgjør tilstrømmingen til bærekraftige europeiske fond for 40 prosent av de totale innstrømmingene i fondet. Skagen Fondene har jevnlig kontakt med selskapene i sine fond om mulige forbedringsområder. Det skriver fondsforvalteren Skagen Fondene i et innlegg på sin hjemmeside. Et aktuelt selskap som Skagen Fondene trekker frem i…

Les mer…