Skagen Global – Forvalter Knut Gezelius om fondets andre kvartal og investeringsfilosofi

Andre kvartal 2019 var intensivt med raske geopolitiske omveltninger. Skagen Globals porteføljeforvalter Knut Gezelius forklarer i denne kvartalsoppdateringen om fondets utvikling og hvordan…

FD AkademiFD AKADEMI LanguageENGLISH

Grunnleggende om fire aktivaklasser forklart

FD Akademi breaks down and explains the pros and cons of 4 main asset classes (cash, bonds, equities and property). We aim at explaining how each asset class works, and how you may choose to use each…

ODDO BHF Artificial Intelligence: +2,0 i sept, halvlederselskap fortsatte opp OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence økte med 2,0 prosent i september (basis valuta dollar) og har dermed økt med 11,3 prosent siden fondets første avkastningsdato, 16. januar 2019. I norske kroner er tilsvarende tall 1,8 og 18,4 prosent. Referanseindeksen (MSCI World NR USD i NOK) har steget med 1,9 og 20,1 prosent i samme tidsperiode. “September var…

Les mer…


Skagen m2: Et sterkt kvartal for eiendomsfondet OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Det globale eiendomsfondet Skagen m2 legger et sterkt kvartal bak seg. Sammenligningsindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) steg 3,4 prosent i løpet av tredje kvartal, mens SKAGEN m2 leverte en avkastning på 7,3 prosent i basisvaluta svenske kroner. Det skriver fondsforvalter Michael Gobitschek i en kvartalsrapport for fondet. Siden årsskiftet har fondet steget 27,4 prosent…

Les mer…


ODDO BHF Global Target 2026: Beskjedent tap i løpet av debutmåneden for det nye obligasjonsfondet OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Kapitalforvalteren ODDO BHF AM lanserte 9 september obligasjonsfondet ODDO BHF Global Target 2026, som investerer i high yield selskapsobligasjoner, i ratingspennet BB+ til B-. Fondet falt 0,18 prosent målt i basisvaluten euro i løpet av sine første tre uker, ifølge en månedsrapport for september. Fondsforvalterne Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud skriver at fondet…

Les mer…


Oddo Avenir Europe: +1,8% i sep, ser begrenset avtale mellom USA och Kina som sannsynlig OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe steg med 1,8 prosent i september målt i euro (basisvalutaen), noe som var 1,8 prosentpoeng lavere enn sammenligningsindeksen (MSCI Europe Smid NR) som på sin side steg med 3,6 prosent. Fondet har dermed hatt en avkastning på 19,9 prosent hittil i år sammenlignet med indeksen som har hatt en avkastning på 19,1 prosent. Det framgår av en…

Les mer…


ODDO BHF Haut Rendement 2025: -0,1% i sep, fusjonerer med 2021-fond OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Det noterte høyrenteobligasjonsfondet ODDO BHF Haut Rendement 2025 falt med 0,10 prosent i september, noe som medfører at fondet har steget 8,25 prosent siden årsskiftet. Det fremgår av en månadsrapport. I svenske kroner falt fondet med 0,84 prosent i september og har hittil i år økt 14,49 prosent. Fondforvalterne Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud konstaterer i rapporten att…

Les mer…


ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR: -0,2% i sep, positivt markedssentiment vendte ned OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Obligasjonsfondet ODDO BHF Euro High Yield Bond falt 0,20 prosent i september i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) falt 0,31 prosent. Dermed har fondet steget med 6,46 prosent hittil i år, mot 8,22 prosent for referanseindeksen. I svenske kroner falt fondet -0,95 prosent i september, og har økt med 12,59 prosent hittil i år…

Les mer…


Skagen Kon-Tiki: -3,1% 3kv, veksturo tynget porteføljen OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Makro og geopolitisk uro tynget utviklingen i tredje kvartal for vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki, som falt 3,1 prosent i svenske kroner. I september så imidlertid ting bedre ut, da fondet steg 2,0 prosent. Fondets referanseindeks (MSCI EM NR USD) steg 1,3 prosent i løpet av kvartalet og steg 2,1 prosent i september. Dette fremgår av en månedsrapport fra fondsforvaltere Cathrine…

Les mer…


Skagen Focus: +1,9% i 3kv, rotasjon til verdi tok fart OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Det globale aksjefondet Skagen Focus steg med 1,9 prosent i løpet av tredje kvartal, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD, SEK) steg med 6 prosent. Siden årsskiftet er fondet opp 21,8 prosent, og referanseindeksen har steget med 28,6 prosent i samme periode. Dette rapporteres av fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris i en kvartalsrapport for tredje kvartal…

Les mer…


Skagen Insight: -0,5% 3kv, handelskrigsretorikk og uro om vekstutsikter bremset opp OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Skyggeaktivistfondet Skagen Insight falt med 0,5 prosent i tredje kvartal 2019, samtidigt som fondens sammenligningsindeks (MSCI World NR) steg med 6,7 prosent (begge i svenska kroner). Dersom man ser utelukkende til og med september, så det noe bedre ut, da fondet steg 4,1 prosent, sammenlignet med 1,8 prosent for indeksen. Skagen Insight har dermed steget med 20,5 prosent i år…

Les mer…


Skagen Global: +8,9% 3kv, ADP, Baxter Int, LVMH og Visa inn i porteføljen OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Skagen Global-aksjefondet steg med 8,9 prosent i tredje kvartal, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR) steg 6,0 prosent (begge i svenske kroner). Hittil i år har fondet økt med 34,4 prosent, mot 28,6 prosent i indeksen. Det fremgår av fondets kvartalsrapport, der forvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen meddeler at tredje kvartal var volatilt i lys av tollforhandlinger…

Les mer…