Skagen Global – Forvalter Knut Gezelius om fondets andre kvartal og investeringsfilosofi

Andre kvartal 2019 var intensivt med raske geopolitiske omveltninger. Skagen Globals porteføljeforvalter Knut Gezelius forklarer i denne kvartalsoppdateringen om fondets utvikling og hvordan…

FD AkademiFD AKADEMI LanguageENGLISH

Grunnleggende om fire aktivaklasser forklart

FD Akademi breaks down and explains the pros and cons of 4 main asset classes (cash, bonds, equities and property). We aim at explaining how each asset class works, and how you may choose to use each…

Jupiter Global Absolute Return: -1,0 prosent i oktober, tesla tynget OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Aksjefondet Jupiter Global Absolute Returns svenske aksjeklasse falt 1,0 prosent i oktober. Referanseindeksen (LIBOR 3 Month EUR) stod i løpet av perioden stille på 0,0 prosent. I norske kroner er fondet ned 2,7 prosent siden årsskiftet, mens referanseindeksen noteres 0,3 prosent lavere. Det rapporterer fondsforvalter James Clunie i en månedskommentar for oktober. Fondets…

Les mer…


Jupiter Dynamic Bond: Defensivt posisjonert for konjunktursvingning OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Oktober var måneden da risikoapetitten kom tilbake. Rentekutt fra den amerikanske sentralbanken og forventninger til handelsavtale mellom Kina og USA drev optimismen. Dette skriver fondsforvalterne Aziel Bezalel og Harry Richards i en månedskommentar for oktober for rentefondet Jupiter Dynamic Bond. For fondet endte måneden med en nedgang på 0,4 prosent, mens referanseindeksen…

Les mer…


Jupiter Global Ecology Growth: Turbulent måned sluttet med +1,7% OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Oktober innledet turbulent, men markedet hentet seg inn innen utgangen av månedene. For aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth sluttet måneden med en oppgang på 1,7 prosent i basisvalutaen euro. Det rapporterer fondsforvalteren Charlie Thomas i et månedsbrev for oktober. Siden årsskiftert er fondet opp 26,1 prosent, mens referanseindeksen FTSE ET100 steg 3,4 prosent i løpet av…

Les mer…


Jupiter European Growth: Nye forvaltere gjør om porteføljen OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Jupiter European Growth aksjefond falt 0,1 prosent i oktober, mens fondets referanseindeks (FTSE World Europe) steg med 1,0 prosent. Så langt i år har fondet steget med 22,7 prosent, sammenlignet med indeksen som har økt 20,9 prosent. Tallene er i basisvalutaen euro. Utvikling for Jupiter European Growth, så vel som FTSE World Europe-sammenligningsindeksen de siste fem årene…

Les mer…


Oddo Avenir Europe: +1,9% i oktober, syklisk ga støtte OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe steg 1,9 prosent i oktober i basisvalutaen eurio, som var 0,2 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen (MSCI Europe Smid NR) som avanserte 2,1 prosent. Fondet har dermed økt med 21,4 prosent hittil i år, mens indeksen er opp 21,6 prosent. Dette fremgår av en månedlig rapport fra forvalterteamet bestående av Pascal Riegis, Grégory Deschamps,…

Les mer…


Oddo BHF Génération: +2,2 i oktober, økt i H&M og Cineworld OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Aksjemarkedene startet lavere i oktober på grunn av svakere økonomiske data for både Europa og USA, som kom inn lavere enn forventet, men markedene endte til slutt positiv. Oppgangen var primært drevet av sykliske selskaper, og bilbransjen steg 6,9 prosent i løpet av måneden. Dette skriver fondsforvalterne Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodrigues og…

Les mer…


Skagen Insight: +0,6% i okt, opprettholdelse av aktivistsegmenter kommer til å overprestere over tid OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Insight returnerte 0,6 prosent i oktober, mens referanseindeksen (MSCI World NR) økte 0,7 prosent (begge i svenske kroner). Fondet har dermed klatret 21,3 prosent i 2019, samtidig som at indeksen har steget 31,1 prosent. Dette fremgår av en månedsrapport med kommentarer fra fondsforvalteren Tomas Johansson, som meddeler at aktivistskyggefondet Skagen Insight ser…

Les mer…


Skagen Focus: "Mye indikerer fortsatt rotasjon til verdi" OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Skagen Focus økte med 0,2 prosent i løpet av måneden, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD, SEK) steg med 0,9 prosent. Siden årsskiftet er fondet opp 22 prosent og referanseindeksen har økt med 29,8 prosent i samme periode. Dette rapporteres av fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris i en månedlig rapport for oktober. Fondets mest positiva og…

Les mer…


Skagen m2: Enda en sterk måned, +1,3% for eiendomsfondet OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Det globale eiendomsfondet Skagen m2 steg 1,3 prosent i løpet av oktober, og er med dette opp 29 prosent siden årsskiftet (begge i basisvalutaen SEK), og sammenlignet med henholdsvis 0,5 og 22,6 prosent for sammenligningsindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) under samme perioder. Det rapporterer forvalteren Michael Gobitschek i en månedsrapport for fondet. Fondets beste og…

Les mer…


Skagen Global: -0,6% i oktober, Baxter, Hiscox og McDonald's falt OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Global aksjer steg svakt i oktober, men Skagen Global aksjefond falt 0,6 prosent, og underpresterte dermed referanseindeksen (MSCI AC World), som var opp 0,9 prosent. I fondets kvartalsrapport skriver forvalteren Knut Gezelius at fondets årlige avkastning er 33,6 prosent, som er høyere enn referanseindeksen (MSCI AC World) som har returnert 29,8 prosent hittil i år. Skagen Globals…

Les mer…