Skagen Global – Forvalter Knut Gezelius om fondets andre kvartal og investeringsfilosofi

Andre kvartal 2019 var intensivt med raske geopolitiske omveltninger. Skagen Globals porteføljeforvalter Knut Gezelius forklarer i denne kvartalsoppdateringen om fondets utvikling og hvordan…

FD AkademiFD AKADEMI LanguageENGLISH

Grunnleggende om fire aktivaklasser forklart

FD Akademi breaks down and explains the pros and cons of 4 main asset classes (cash, bonds, equities and property). We aim at explaining how each asset class works, and how you may choose to use each…

Sharing Alpha: Beste fond i 45 kategorier, ifølge brukerne

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere (fund selectors) fra 74 land rangerer land og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for juni. Nedenfor er et sammendrag av fondene som har fått den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond som er til salgs i Norden er inkludert . Ved sammenstillingen tar…

Les mer…


Sharing Alpha: Flere nye fond med høyest gjennomsnittsvurdering

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for juni. Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert. Ved sammenstilling tar Sharing…

Les mer…


Sharing Alpha: Flere endringer i hedgefondtoppen

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for juni. Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert. Ved sammenstillingen tar Sharing…

Les mer…


2020-06-22 11:38:37 CET Jupiter Global Absolute Return: -2,2% i mai, liten nettolang aksjeeksponering OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Aksjehedgefondet Jupiter Global Absolute Return falt 2,2 prosent i mai, en måned da de globale aksjemarkedene fortsatte oppover på bakgrunn av lettelser i virusrestriksjonene i den utviklede verdenen. Hittil i år har fondet dermed falt 15,5 prosent. Referanseindeksen (Libor 3 Month EUR) var uendret i mai og noterer en nedgang på 0,2 prosent i år. Det fremgår av en månedskommentar…

Les mer…


Jupiter Dynamic Bond: +1,2% i mai, balanserer gjennom pandemien med disiplin i fokus OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Det globale obligasjonsfondet Jupiter Dynamic Bond steg 1,2 prosent i mai, som gir en oppgang på 1,6 prosent så langt i år. Fondets referanseindeks (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) økte med 2,0 prosent i løpet av måneden, men har falt 3,1 prosent siden begynnelsen av året. Det fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvaltere Ariel Bezalel og Harry Richards, hvor…

Les mer…


Jupiter Global Ecology Growth: +3,2% i mai, tatt inn Linde OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Jupiter Global Ecology Growth Equity Fund steg 3,2 prosent i mai. Siden årsskiftet har fondet steget 8,8 prosent, sett i euro som basisvaluta. Samtidig steg fondets referanseindeks (FTSE ET100) 7,7 prosent og er opp 4,9 prosent for året. Dette fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvalteren Charlie Thomas. Utvikling for Jupiter Global Ecology Growth, så vel som FTSE ET10…

Les mer…


Jupiter European Growth: +4,8% i mai, diagnostikkselskaper gått bra OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt) Jupiter European Growth har prestert bra og, mot forventning, prestert bedre enn indeksen. Dette skriver fondsforvalterne Mark Nichols og Mark Heslop i en månedlig kommentar for aksjefondet Jupiter European Growth for mai. Jupiter European Growth steg 4,8 prosent i mai, noe som var 1,5 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe), som steg 3,3 prosent (begge i…

Les mer…


Skagen Kon-Tiki: 3,1% i mai, sykliske innehav ga støtte, solgt indisk bank OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Det vekstmarkedsorienterte aksjefondet Skagen Kon-Tiki falt med 3,1 prosent i mai, noe som ga en avkastning på -19,2 prosent siden årsskiftet. Samtidig falt fondets referanseindeks (MSCI EM NR) 3,6 prosent i løpet av måneden, og noterer -15,6 prosent i år. Alle tall refererer til svenske kroner. Det viser en månedlig rapport fra fondet, med porteføljeforvalterne Cathrine Gether og…

Les mer…


Skagen Global: +1,1% i mai, solgt Equinor, Hiscox, Medtronic og Schindler OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Skagen Global aksjefond presterte bedre enn sin referanseindeks i mai da fondet steg 1,1 prosent, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR) var ned 0,1 prosent (begge i svenske kroner). Hittil i år har fondet falt 5,0 prosent, mot -8,7 prosent i indeksen. Dette viser seg i en månedlig kommentar fra forvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen, som fremhever hvordan WTI-oljen steg…

Les mer…


Skagen m2: Logistikk og boligeiendommer sterke gjennom pandemien OPPDRAGSARTIKKEL

(Fonder Direkt): Ettersom flere og flere land har lettet koronarelaterte restriksjoner, har finansmarkedet hatt en positiv utvikling. Selv med mange spørsmålstegn og bekymringsskyer igjen, har eiendomssektoren kommet seg noe. Dette skriver fondsforvalteren Michael Gobitschek i en månedlig rapport for mai for det globale eiendomsfondet Skagen m2. Fondet tapte 0,4 prosent i mai, mens…

Les mer…